JasnoDuše


Intuitívne terapie

Chcete ukázať nový smer vo Vašom živote?

 

Chcete prebudiť svojho vnútorného vodcu?


Chcete ísť v radosti, otvoriť sa svojej duši a pravému ja?

 

Liečivá meditácia zDARma
vo FB skupinke:

Viac info nižšie

O mne

Natália Blanárová

Motto:

,,Tam, kde je chaos, idú Tí najväčší blázni a vytvoria poriadok."

Volám sa Natália, som intuitívnou liečiteľkou, ukazujem nový rozmer a smer v živote.

Som duchovný nakopávač, pomáham rozpomenúť ľuďom, kto skutočne sú a aktivovať ich vnútornú silu.

Vnášam do ťažkých situácii nadhľad, humor, nový smer, rozmer.

 

Búram a prenastavujem rozjazdené koľaje a konvencie.

Vnímam dôležitosť prepojenia mysle, tela, duše, ducha a prírody

V súčasnej dobe pociťujem potrebu posilňovania spojenia ľudí s ich dušou, navracať cit k prírode, k sebe. 

Cítim potrebu podporovať človeka na jeho ceste, rozpomenúť v ňom pocit celistvosti, dať ho do rovnováhy a harmónie, do jeho originálneho súladu a na jeho jedinečnú cestu.

Je dôležité sa o telo starať ako o chrám duše a vnímať ho tak a nenechať myseľ sabotovať celý tento proces.

 

Všetko je možné a žiadna prekážka ma nezastaví. 

Moje silné stránky sú férovosť, láskavosť, úprimnosť, transparentnosť, prepojenie s Bohom a prírodou, čo mi pomáha robiť terapie silné a efektívne.

Som prirodzený vodca a sprievodca. 

Verím, že všetko je energia. 

Ako si zvýšiť osobné vibrácie?
Viac v rozhovoru so mnou:

 
foto_edited.jpg
 
01.

Unikátna metóda starostlivosti na úrovni duše, tela a mysli, ktorá Vás nasmeruje do pôvodného nastavenia, kde nevládol veľký strach, emočná bolesť a bloky.

Povedie Vás k Vašej unikátnej ceste a potenciálu, zároveň aktivujem dary duše.

02.

Kombinácia psychoanalýzy a meditačných techník na liečenie hlboko zakorenených podvedomých blokov k posunu vo Vami vybranej oblasti.

( emócie, vzťahy, práca, podnikanie, zdravie )

03.

Začínam intuitívnou terapiou a pokračujem podľa potreby hlbším procesom starostlivosti o dušu alebo naopak.