top of page

Moje online služby

Vedomá konzultácia

Máte záujem o rady či z oblasti mojich skúseností zo vzťahov, medicíny, terapii, či mojich vhľadov na mieru Vám?

Chýba Vám nadhľad a máte pocit, že ste do situácie príliš zainteresovaný?

Ešte nemáte pocit, že by ste chceli ísť priamo do terapie?

Tak ste tu správne a môžete si službu objednať tu:

Kombinácia hlbkovej práce s presvedčeniami, strachmi, blokmi a meditačnej techniky tak,

aby sme sa dostali hlboko do podvedomia a vyriešili, čo máme na ceste k uzdraveniu problému.

 Jednoducho povedané kombinácia psychoanalýzy + ľahšej formy meditácie pomocou uvedenia mozgových vĺn do hladiny theta, kedy máme zjednodušený prístup do podvedomia.

Ide o liečenie na úrovni fyzickej, psychickej a duševnej. 

Pochopenie príčin psychických, emocionálnych a fyzických ochorení.

Dôležité zaradiť toto pochopenie do procesu vyliečenia.

Liečia sa 4 úrovne presvedčení.

Základná úroveň je z nášho života, čo sme sa v tomto živote a v detstve naučili. 

Genetická úroveň je od našich predkov alebo sú behom tohto života zdedené do našich génov.

Historická úroveň zahŕňa spomienky z minulých životov alebo hlboké skúsenosti z kolektívneho vedomia.

Úroveň duše predstavuje to, kým človek ,,je".

Na všetkých týchto úrovniach môžem s Vami zapracovať na ceste k harmonickému životu v súlade s Vami.

Pýtam sa Vás na otázky, na ktoré by Vás ani nenapadlo sa opýtať a cez to si uvedomujeme bloky, strachy.

Celý proces je veľmi intuitívny a spontánny. Zavedie nás to tam, kam má, aby mohla nastať zmena v určitej oblasti, s ktorou pracujeme.

Proces ma vedie k meditáciám, vizualizáciám, dokonca  k Tetha liečeniu.

Všetko sa udeje tak, ako má, pre Vaše najlepšie dobro.

Výsledkom je zmena, po ktorej túžite.

Doprajte si lukratívny wellness pre Vašu myseľ, emócie, srdce a telo, kedy sa o Vás s láskou postarám,

Vy si oddýchnete a zároveň s mojou pomocou zažijete kvantový skok vo svojom živote.

Je možné postarať sa o i detí, ak vnímate, že sa deje niečo, čo nemá.

Prikladám pocity klientov zo správ:

 

 

 

 

 

 

Mám dar vhľadu a intuície, vidím, kde je problém a zároveň ho môžem i vyriešiť. Pracujem so svojími skúsenosťami v oblasti vzťahov, psychoanalýzou, imagináciou a energiou.

Moja najväčšia sila je v uzdravení detských ublížení, nedovyživeného vnútorného aspektu

zraneného dieťaťa vo Vás.

Vyživím Vás tým, čo Vám v detstve chýbalo ako podpora, ochrana, byť uvítaný, radosť z toho, že ste prišli na tento svet, pocit ochrany, podpory, pocit lásky a prijatia.

Som významne spojená so šamanizmom. Výsledkom tohto uzdravovania je otváranie Vášho srdca, lepšie prepojenie na seba samých a silnejšie vnímanie prírody okolo Vás.

Tento liečivý proces robím na diaľku.

Uzdravujem všetky úrovne Vášho bytia, nie len psychickú, ale i emocionálnu a zároveň i energetickú, pretože sme i energia ( do toho spadá pole, ktoré vyžarujeme a pole, ktoré je vnútri nás ). Následne sa to prepisuje i do fyzickej hmoty.

Každý liečivý proces je dôležité robiť so zámerom, ktorý si buď Vy zvolíte alebo mi príde vhľad. 

 

Skúsenosti z mojej praxe sú také, že si u ľudí samotný proces zvolil buď vloženie ochrany voči negatívnym energiám, alebo zdravé a silné telo či ukázanie cesty k svojmu potenciálu, pravému ja.

Vy si môžete zvoliť všetko, čo uznáte za vhodné a čo je pre Vás dôležité. Môžem Vám do poľa vložiť: naplnený partnerský vzťah, bohatstvo a hojnosť vo všetkých smeroch, bezpodmienečnú lásku, vyliečenie partnerských vzťahov atď. Podľa toho, čo Vy riešite, alebo nevložím nič a výsledkom bude tak či tak pocit vznešenosti, úľavy, ľahkosti, bytia v najluxusnejším wellness.

 

Posilňujem prepojenie s dušou.

Niekedy vidím Vaše minulé životy. Inokedy sa mi ukáže, kde v detstve vznikli kritické bloky, ktoré Vás ovplyvňujú doteraz, alebo vidím a cítim bloky vo Vašich energetických centrách. Všetko je individuálne, lebo každý sme jedinečná bytosť.

 

Daná starostlivosť o Vás  je komplexná. Väčšinou stačí jeden proces a je vidieť značný posun. Inokedy podľa potreby a komplexnosti liečenia a prepájania môžem toto unikátne liečenie opakovať podľa Vašej potreby.

Do energetického procesu vkladám dôležité zámery tak, aby bola celá zmena v súlade s Vaším bytím a aby sa všetko dialo vo Váš prospech a prospech okolia. Neprenášame si na seba nič, čo nám nepatrí.

 

Najlepšie sa mi pracuje na diaľku, kedy sa dohodneme na presný čas. Trvá to približne hodinku a pol. Vy si zariadite pokoj, nikým a ničím nerušené prostredie. Môžete si zapáliť sviečku a pustiť hudbu, tak, aby ste sa cítili dobre. Podporujem Vás pred i po liečení. Dám Vám vhľad, rady, láskavú podporu. 

 

Niektorí ľudia cítia moju prácu, dokonca vidia, ako sa k ním približujem a napájam sa, ale nebojte sa. Všetko je jemné, s láskou a podporou.

O celom priebehu Vám po skončení terapie pošlem email.

 

Z referencií od ľudí som vyriešila pocit neprijatia od rodičov, pocit nedostatočnosti, seba deštruktívne sklony, strach z tejto doby, existenčné strachy, duševnu nerovnováhu, stratu smerovania, stratu sebavedomia, pocit oddelenosti…

 

Výsledkom je pokoj, vedenie, celistvosť, pocit lásky, zamilovanie sa do seba, radosť, tešenie sa zo života, tanec, spev, hudba, zmysel života, aktivovaný potenciál a pocit, že tu na tejto Zemi sme  správne a všetko je tak, ako má byť. 

Veľký prínos vnímam v návratu k prírode, k precíteniu jej sily a podporu a prejavenie vďačnosti a lásky k nej.

Ľudia konečne pociťujú dokonalosť seba a to, že sú súčasťou všetkého. 

Pocit jednoty.

Screenshot_20221014_110853.jpg
Screenshot_20221013_155708_com.facebook_edited.jpg

Energetická výmena

Návrat k duši

Informácie ohľadom ceny Vám poskytnem pri záujme o službu.

V cene jedna 30 min konzultácia po procese. Samotné liečenie.

Od momentu dohodnutia sa na termíne, proces fičí. Ukazujú sa Vám potrebné veci k pochopeniu.

Komplexná terapia

Informáciu ohľadom ceny Vám poskytnem pri záujme o službu.

Uvoľňovanie 

emócií

Uvoľňovanie nespracovaných emócií z tela podľa emočného kódu Dr. Bradley Nelsona.

Informáciu ohľadom ceny Vám poskytnem pri záujme o službu.

Balíčky

Informáciu ohľadom ceny Vám poskytnem pri záujme o službu.

Možnosť SOS konzultácie.

 

bottom of page