Moje online služby

01.

Kombinácia hlbkovej práce s presvedčeniami, strachmi, blokmi a meditačnej techniky tak,

aby sme sa dostali hlboko do podvedomia a vyriešili, čo máme na ceste k uzdraveniu problému.

 Jednoducho povedané kombinácia psychoanalýzy + ľahšej formy hypnoterapie pomocou uvedenia mozgových vln do hladiny theta, kedy máme zjednodušený prístup do podvedomia.

Ide o liečenie na úrovni fyzickej, psychickej a duševnej. 

Pochopenie príčin psychických, emocionálnych a fyzických ochorení.

Dôležité zaradiť toto pochopenie do procesu vyliečenia.

Liečia sa 4 úrovne presvedčení.

Základná úroveň je z nášho života, čo sme sa v tomto živote a v detstve naučili. 

Genetická úroveň je od našich predkov alebo sú behom tohto života zdedené do našich génov.

Historická úroveň zahŕňa spomienky z minulých životov alebo hlboké skúsenosti z kolektívneho vedomia.

Úroveň duše predstavuje to, kým človek ,,je".

Na všetkých týchto úrovniach môžem s Vami zapracovať na ceste k harmonickému životu v súlade s Vami.

Pýtam sa Vás na otázky, na ktoré by Vás ani nenapadlo sa opýtať a cez to si uvedomujeme bloky, strachy.

Celý proces je veľmi intuitívny a spontánny. Zavedie nás to tam, kam má, aby mohla nastať zmena v určitej oblasti, s ktorou pracujeme.

Proces ma vedie k meditáciám, vizualizáciám, dokonca  k Tetha liečeniu.

Všetko sa udeje tak, ako má, pre Vaše najlepšie dobro.

Výsledkom je zmena, po ktorej túžite.

02.

Doprajte si lukratívny wellness pre Vašu dušu, myseľ, emócie a telo, kedy sa o Vás s láskou postarám,

Vy si oddýchnete a zároveň s mojou pomocou zažijete kvantový skok vo svojom živote.

Je možné očistiť dušičku i detí, ak vnímate, že sa deje niečo, čo nemá.

Najprv sa na Vás napojím cez srdce. Pracujem pomocou Božskej energie a pomocou energie Matky Zeme (živly, zvieratá, rastliny).

 

Na začiatku Vás obalím do bezpodmienečnej lásky a mojej liečivej energie, očistím energetické pole. Počas tohto najdlhšieho procesu vidím dôležité posolstvá pre Vás. V závislosti na klientovi proces lieči detstvo, vnútorný svet, vnútorné archetypy - vnútorné dieťa, muž a žena, rodové línie.

Dôležité je sa nechať prekvapiť samotným procesom a pustiť tlak, odovzdať sa dôvere.

 

Keď začnem vnímať, že je ten správny čas, prepojím Vás s dušou, posilním napojenie a tým aktivujem Vaše dary duše. Výsledkom bude vyššia vnímavosť, silnejšia intuícia, vedenie, jasnozrivosť - podľa toho, čo je pre Vás unikátne.

 

Môžete si zvoliť, či chcete vložiť do Vášho energetického poľa zámer podľa toho, čo chcete v živote dosiahnuť či mať,  alebo to necháte na procese samotnom a z neho vyplynie, čo je pre Vás podstatné.

 

Skúsenosti z mojej praxe sú také, že si u ľudí samotný proces zvolil buď vloženie ochrany voči negatívnym energiám, alebo zdravé a silné telo či ukázanie cesty k svojmu potenciálu, pravému ja.

Vy si môžete zvoliť všetko, čo uznáte za vhodné a čo je pre Vás dôležité. Môžem Vám do poľa vložiť: naplnený partnerský vzťah, bohatstvo a hojnosť vo všetkých smeroch, bezpodmienečnú lásku, vyliečenie partnerských vzťahov atď. Podľa toho, čo Vy riešite, alebo nevložím nič a výsledkom bude tak či tak pocit vznešenosti, úľavy, ľahkosti, bytia v najluxusnejším wellness.

 

Počas procesu liečenia a prepojenia s dušou sa mi ukáže to, čo je pre Vás podstatné, čo treba vyliečiť alebo kde Vás treba nasmerovať. 

Niekedy vidím Vaše minulé životy. Inokedy sa mi ukáže, kde v detstve vznikli kritické bloky, ktoré Vás ovplyvňujú doteraz, alebo vidím a cítim bloky v čakrách. Všetko je individuálne, lebo každý sme jedinečná bytosť.

 

Daná starostlivosť o dušu  je komplexná. Väčšinou stačí jeden proces a je vidieť značný posun. Inokedy podľa potreby a komplexnosti liečenia a prepájania môžem čistenie a prepojenie s dušou opakovať podľa Vašej potreby.

Do energetického procesu vkladám dôležité zámery tak, aby bola celá zmena v súlade s Vaším bytím a aby sa všetko dialo vo Váš prospech a prospech okolia. Neprenášame si na seba nič, čo nám nepatrí.

 

Najlepšie sa mi pracuje na diaľku, kedy sa dohodneme na presný čas. Trvá to približne hodinku a pol. Vy si zariadite pokoj, nikým a ničím nerušené prostredie. Môžete si zapáliť sviečku a pustiť hudbu, tak, aby ste sa cítili dobre. Podporujem Vás pred i po liečení. Dám Vám vhľad, rady, láskavú podporu. 

 

Niektorí ľudia cítia moju prácu, dokonca vidia, ako sa k ním približujem a napájam sa, ale nebojte sa. Všetko je jemné, s láskou a podporou Boha a Matky Zeme.

O celom priebehu Vám po skončení terapie pošlem email.

 

Z referencií od ľudí som vyriešila pocit neprijatia od rodičov, pocit nedostatočnosti, seba deštruktívne sklony, strach z tejto doby, existenčné strachy, duševnu nerovnováhu, stratu smerovania, stratu sebavedomia, pocit oddelenosti…

 

Výsledkom je pokoj, vedenie, celistvosť, pocit lásky, zamilovanie sa do seba, radosť, tešenie sa zo života, tanec, spev, hudba, zmysel života, aktivovaný potenciál a pocit, že tu na tejto Zemi sme  správne a všetko je tak, ako má byť. 

Veľký prínos vnímam v návratu k prírode, k precíteniu jej sily a podporu a prejavenie vďačnosti a lásky k nej.

Ľudia konečne pociťujú dokonalosť svojej duše a to, že sú súčasťou všetkého. 

Pocit jednoty.

Energetická výmena

Liečenie duše

Informácie ohľadom ceny Vám poskytnem pri záujme o službu.

V cene jedna 30 min konzultácia po procese. Samotné liečenie.

Od momentu dohodnutia sa na termíne, proces fičí. Ukazujú sa Vám potrebné veci k pochopeniu.

Intuitívna terapia

Informáciu ohľadom ceny Vám poskytnem pri záujme o službu.

Uvoľňovanie 

emócií

Uvoľňovanie nespracovaných emócií z tela podľa emočného kódu Dr. Bradley Nelsona.

Informáciu ohľadom ceny Vám poskytnem pri záujme o službu.

Balíčky

Informáciu ohľadom ceny Vám poskytnem pri záujme o službu.

Možnosť SOS konzultácie.